בקבצים המצורפים מוצגים נתוני יבוא ויצוא חודשיים לפי סחורה וארץ. נתוני היבוא מוצגים לפי ארץ מקור (הארץ בה יוצרה הסחורה) ונתוני היצוא מוצגים לפי ארץ מכירה. ערכי היבוא הם ברוטו. הנתונים המוצגים בקבצים הינם ארעיים.

{{ 'Year' | toResource }} {{ 'Month' | toResource }} {{ 'Cbs_fileLength' | toResource }} {{ 'Cbs_updateDate' | toResource }} {{ 'Cbs_fileName' | toResource }}
{{file.year}} {{file.month}} {{file.Length}} {{file.updateDate}} {{file.Name}}