נושאים שונים:

           הירחון הסטטיסטי לישראל

מדדי מחירים:

           הירחון לסטטיסטיקה של מחירים

שוק העבודה:

            ירחון סקר כוח אדם

            ירחון שכר ותעסוקה

יבוא ויצוא:

           ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ