כאן אפשר למצוא את מדדי המחירים של החודש האחרון. מדדים קודמים מופיעים בירחון לסטטיסטיקה של מחירים ובמאגר מדדי מחירים.

ההודעות של מדדי המחירים מתפרסמות ב-15 בחודש בשעה 18:30. אם ה- 15 בחודש חל ביום שישי/ערב חג או שבת/חג, ההודעות מתפרסמות ביום שישי/ערב חג בשעה 14:00.