הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רואה חשיבות רבה בפרסום נתונים שיכולים להועיל למקבלי החלטות בעת הזו של התפשטות נגיף הקורונה.

 

חברת גוגל מפרסמת נתונים בנושא מוביליות (תנועת אנשים ממקום למקום) כחלק מהערכת ההשפעה של צעדי הריחוק החברתי.

 

בדומה לנעשה בלשכות סטטיסטיות בעולם, כמו לדוגמה בלשכה לסטטיסטיקה של אנגליה (ONS), 

שם משתמשים במקורות נתונים חדשים למדידה והערכה של השפעות נגיף הקורונה.

לנתונים על המוביליות בישראל ובעולם >

·         יש לציין כי מידע זה אינו פרסום רשמי של הלמ"ס. הוא מוגש כשירות ואין הלמ"ס אחראית על תוכנו.