​​
עודכן ינואר 2017​​

כללי

במסגרת תפקידה הייעודי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: הלמ"ס) "לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן" על פי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה), הלמ"ס אוספת, מעבדת ומפרסמת נתונים באמצעות מגוון רחב של פרסומים ושירותים נלווים – חלקם בחינם וחלקם בתשלום.

פרסומי הלמ"ס עומדים לרשות הציבור ללא תשלום בערוצים הבאים:

  • באתר האינטרנט של הלמ"ס - www.cbs.gov.il. באתר ניתן למצוא גם מידע שאינו מופיע בפרסומים המודפסים וכן מחוללי לוחות ומחוללי מפות המאפשרים הפקת נתונים ומידע לפי הגדרת המשתמש.
  • ברשתות החברתיות: בדף הפייסבוק של הלמ"ס ובערוץ היוטיוב של הלמ"ס.
  • בספריות הלמ"ס ניתן למצוא פרסומים ארכיוניים, פרסומים משלימים וחומר מקצועי נוסף:
    כתובת: רח' כנפי נשרים 66 , פינת רח' בקי, בימים א' ה' בין השעות - 14:00-9:00 (ניתן לתאם מועדים נוספים בטלפונים הבאים 02-6592555; 02-6592032 ).
    במרכז למידע סטטיסטי של הלמ"ס: כל הפניות מטופלות על ידי צוות מרכז המידע, בתיאום עם אנשי המקצוע בתחומים השונים. דרכי ההתקשרות:
    ירושלים: רח' כנפי נשרים 66 , פינת רח' בקי, ת"ד 34525 , ירושלים, מיקוד 9546456 . דוא"ל: info@cbs.gov.il , בפקס 6521340 - 02 ובטלפון

02-6592666 .

  • בהדרכות, בכנסים מקצועיים, בימי עיון ובהרצאות: פעילויות אלה מותאמות לקהלי יעד שונים (לדוגמה: מורים, מידענים, סטודנטים, חוקרים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופי מחקר, מגזר עסקי, פרטי וכיו"ב). לתיאום הדרכות והרצאות ניתן ליצור קשר עם גף הסברה שבאגף דוברות, תקשורת והסברה, דוא"ל: info@cbs.gov.il, בפקס 02-6521340 ובטלפון: 02-6592666.

לפרטים נוספים על הלמ"ס ועל השירותים שהיא מציעה לציבור: לחץ כאן.

פרסומים ושירותים נלווים של הלמ"ס החייבים בתשלום:

מחירון זה מתייחס לפרסומים ולשירותים נלווים, שמחיריהם נקבעו על ידי ועדת התמחור של הלמ"ס ואושרו ע"י סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש של הלמ"ס וע"י חשבת הלמ"ס. המחירים במחירון זה משקפים את עלויות הפקת הפרסום או מתן השירות הנלווה.

 

1.  פרסומי הלמ"ס החייבים בתשלום כוללים קבצים סטנדרטיים ופרסומים מודפסים שהוכנו מראש על ידי הלמ"ס,  ביזמתה ובמסגרת מילוי תפקידה הייעודי על פי דין ("מוצרי מדף").

  מחירי הפרסומים נקבעים על בסיס כיסוי עלויות.

  א. קובץ סטנדרטי – מחירו 20 ₪. לעניין קובץ לא סטנדרטי – ראו סעיפים 2 ה'- 2 ו' להלן.

  ב. פרסומים מודפסים – מחירם יהיה על פי הטבלה המופיעה להלן. פרסומים מודפסים שלא נקבע עבורם מחיר   במחירון זה – מחירם ליחידה יהיה בהתאם לעלות הדפסתם בפועל ובתוספת 30₪ ליחידה (עלויות קבועות), אלא אם כן החליטה ועדת התמחור אחרת.

           

מספר עמודי פרסום  מחיר בש"ח
עד     5048  ש"ח
51 -   100  55  ש"ח
101-  15067  ש"ח
151 - 20078  ש"ח
201 -  25090  ש"ח
251 -  300102 ש"ח
301 -  350115 ש"ח
351  - 400128 ש"ח

 

  ג. כשמספר העמודים מעל 400, או כשכל העמודים מודפסים בצבע, המחיר מחושב באופן נפרד לגבי אותו פרסום על ידי תחום הוצאה לאור בלמ"ס בהתאם למחיר ההדפסה בפועל, מחולק במספר העותקים שהודפסו, בתוספת 30₪ ליחידה (עלויות קבועות).

  ד. "השנתון הסטטיסטי לישראל " (שיצא לאור עד שנת 2014)  –  200₪. רכישה של 10 עותקים ומעלה מזכה ב-10% הנחה.

  ה. פרסום הנתונים השנתיים (השנתון הסטטיסטי במתכונתו החדשה): מחיר הפרסום לשנת 2015 - 150 ₪. מחיר הפרסום לשנת 2016 (ייקבע לאחר שייצא לאור) רכישה של 10 עותקים ומעלה מזכה ב 10%- הנחה.

   ו. "ישראל במספרים" – עד 9 עותקים, חינם. מ-10 עותקים ומעלה -  5₪ לעותק.

   ז.דמי משלוח ליעד בארץ (דואר רגיל) – ₪20 . דמי משלוח ליעד בחו"ל: בהתאם לעלות בפועל.

 

2. שירותים נלווים החייבים בתשלום כוללים צילומים מתוך פרסומים מודפסים, אספקת גרסאות דיגיטליות של פרסומי הלמ"ס, הכנת "מסמכים ציבוריים/תעודות ציבוריות"  המבוססים על פרסומי הלמ"ס להגשה כראיה לבית המשפט על פי בקשת צד זה או אחר למשפט, והפקת עיבודים מיוחדים או קבצים למחקר על פי בקשת הלקוח בכפוף לחובת שמירת הסודיות על פי פקודת הסטטיסטיקה.[1]

א. צילום פרסום על די הלקוח עצמו - 0.20 ₪ לעמוד.

ב. צילומי פרסומים על ידי הלמ"ס (עד 10 עמודים) -  25 ₪. כל עמוד נוסף: 0.20 ₪.

ג. הפקת פרסום קיים על גבי מדיה דיגיטלית (כולל גזירת נתונים מקובץ קיים) –  20₪.

ד. הכנת "מסמך ציבורי/תעודה ציבורית"  – 25 ₪. למחיר זה יתווספו דמי טיפול בגין ביצוע צילומים על ידי הלמ"ס בהתאם לסעיף 2 ב' לעיל, וכן דמי משלוח בהתאם לסעיף 1 ו'.

ה. הפקת עיבודים מיוחדים מורכבים או קבצים למחקר  -- בכפוף להסכם לביצוע עבודה ולפי עלות זמן העבודה בפועל של העובדים שעסקו בהפקת העיבוד או יצירת הקובץ למחקר. עלות ממוצעת של חצי יום עבודה - 675 ₪. עלות ממוצעת של יום עבודה - 1,350 ₪. מינימום עלות לפי תעריף חצי יום עבודה.  

ו. הפקת עיבודים מיוחדים פשוטים (עד שעת עבודה) -  100₪.

3. פטורים ותשלומים מופחתים, בנסיבות מיוחדות, יינתנו על פי המלצה מנומקת של ועדת התמחור ובאישור מורשי החתימה של הלמ"ס.

4. עדכון המחירון - מדי שנה, על ידי ועדת התמחור של הלמ"ס, בכפוף לאישור הנהלת הלמ"ס.

5. שאלות ובירורים - שאלות אודות מחירון זה ניתן להפנות ליחידת המידע שבאגף דוברות, תקשורת והסברה בלמ"ס – ראו לעיל "כללי".

 

 

 

[1] על מבקש מוצר/עיבוד מיוחד לוודא אם יש צורך לקבל, לפני אספקת התוצר/העיבוד המבוקש, אישור של ועדת הסודיות של הלמ"ס ו/או אישור

  של ועדת אבטחת מידע והעברת מידע בין גופים ציבוריים של הלמ"ס או של גורמים חיצוניים.