הנחיות למשיכת סדרות עיתיות באמצעות ממשק ה-API

ה-API - מספק סט פקודות שבאמצעותו ניתן למשוך רשימת נושאים ותתי-נושאים של הסדרות, וסט פקודות נוסף שמאפשר משיכת נתונים עבור כל סדרה.

פרמטרים כלליים

פרמטרים שניתן להוסיף באופן כללי לשאילתות ה-API לצורך הגדרת הפורמט, השפה, מספר אובייקטים בדף וכדומה.

מאפיין סוג הסבר ברירת מחדל פרמטר חובה
langhe/enסוג שפה (עברית/אנגלית)he---
formatxml/json/csv/xlsסוג פורמטתלוי בסוג הדפדפן, מומלץ להגדיר את הפורמט הרצוירצוי
downloadtrue/falseמגדיר אם הנתונים ירדו כקובץ פיזי (true) או יוצגו בדפדפן (false)תלוי בפורמט ובסוג הדפדפן, מומלץ להגדיר את האופן הרצוירצוי
pagenumberמספר דף נוכחי (current_page)1---
pagesizenumberכמות האובייקטים שיופיעו בדף (page_size), מקסימום - 1000100---


משיכת נושאי הסדרות
משיכת נתוני סדרות


משיכת נושאי הסדרות

הרשימה של נושאי הסדרות מחולקת לחמש רמות, כל רמה מכילה את תתי הנושאים של הרמה שמעליה.
כלומר, הרמה הראשונה כוללת את הנושאים העיקריים, הרמה השנייה כוללת את תתי הנושאים של הרמה הראשונה וכן הלאה.

רשימת נושאים לפי רמה
רשימת נושאים לפי נתיב

רשימת נושאים לפי רמה

תבנית

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level

פרמטרים

מאפיין סוג הסבר ברירת מחדל פרמטר חובה
idLXמספר רמה---V
subjectnumberקוד רמה הראשונה---V - מרמה 2 והלאה

דוגמאות

משיכת רשימת נושאי הסדרות - רמה 1 בפורמט XML

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level?id=1&format=xml&download=false

 

משיכת רשימת נושאי הסדרות - רמה 1 בפורמט JSON

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level?id=1&format=json&download=false

 

משיכת רשימת נושאי הסדרות - רמה 1 בפורמט XLS להורדה

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level?id=1&format=xls&download=true

 

רשימת נושאי הסדרות רמה 2 בפורמט XML

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level?id=2&subject=2&format=xml&download=false

 

משיכת רשימת נושאי הסדרות רמה 3 בפורמט XML

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level?id=3&subject=2&format=xml&download=false

 

משיכת רשימת נושאי הסדרות רמה 4 בפורמט XML

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level?id=4&subject=2&format=xml&download=false

 

משיכת רשימת נושאי הסדרות רמה 5 בפורמט XML

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/level?id=5&subject=2&format=xml&download=false

 


רשימת נושאים לפי נתיב

תבנית

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/path

פרמטרים

מאפיין סוג הסבר ברירת מחדל פרמטר חובה
idL1,L2,L3,L4,L5קוד נושאי הרמות---V

דוגמאות

משיכת נושא הסדרה לפי הנתיב

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/path?id=2,1,1,2,379&format=xml&download=false

 

משיכת נושאי הסדרות שקוד הרמה הראשונה שלהם 2 והשנייה-1

https://apis.cbs.gov.il/series/catalog/path?id=2,1&format=xml&download=false

 


משיכת נתוני סדרות

נתונים לפי קודי הסדרות
נתונים לפי נתיב

נתונים לפי קודי הסדרות

תבנית

https://apis.cbs.gov.il/series/data/list

פרמטרים

מאפיין סוג הסבר ברירת מחדל פרמטר חובה
idnumberקוד/י הסדרה/ות---V
startPeriodmm-yyyyמתאריך01-1900X
endPeriodmm-yyyyעד תאריך01-2100X
lastnumber>0מספר האובייקטים למשיכה מהסדרה/ות החל מהערכים הכי מעודכנים והלאההכלX
addNulltrue/falseכולל ערכים ריקים או לאtrueX
data_hidetrue/falseלהסתיר את הדאטה - הנתונים ולהשאיר רק מטא-דאתה - מידע אודות הנתוניםfalseX

דוגמאות

משיכת סדרה ספיציפית על פי הקוד שלה

https://apis.cbs.gov.il/series/data/list?id=3763&format=xml&download=false

 

משיכת נתוני סדרה ספציפית בין תאריכים מסוימים

https://apis.cbs.gov.il/series/data/list?id=3763&startperiod=01-2000&endperiod=12-2019&format=xml&download=false

 


נתונים לפי נתיב

תבנית

https://apis.cbs.gov.il/series/data/path


פרמטרים

מאפיין סוג הסבר ברירת מחדל פרמטר חובה
idL1,L2,L3,L4,L5קוד נושאי הרמות---V
startPeriodmm-yyyyמתאריך01-1900X
endPeriodmm-yyyyעד תאריך01-2100X
timenumberיחידת זמן ספציפיתהכלX
datanumberסוג נתונים ספציפיהכלX
pricenumberסוג מחיר ספציפיהכלX
calcnumberסוג חישוב ספציפיהכלX
unitnumberיחידת מידה ספציפיתהכלX
lastnumber>0מספר האובייקטים למשיכה מהסדרה/ות החל מהערכים הכי מעודכנים והלאההכלX
addNulltrue/falseכולל ערכים ריקים או לאtrueX
data_hidetrue/falseלהסתיר את הדאטה - הנתונים ולהשאיר רק מטא-דאתה - מידע אודות הנתוניםfalseX


דוגמאות

משיכת נתוני סדרה/ות שמתאימות לנתיב המסוים

https://apis.cbs.gov.il/series/data/path?id=2,1,1,2,379&format=xml&download=false

 

משיכת מטא-דאתה עבור הסדרה/ות שקוד נושא רמה ראשונה שלהם הוא 2

https://apis.cbs.gov.il/series/data/path?id=2&data_hide=true&format=xml&download=false

 

שליפת נתוני סדרה/ות בנתיב המסוים ביחידת זמן של שנה

https://apis.cbs.gov.il/series/data/path?id=2,1,1,2,379&time=1&format=xml&download=false

 

שליפת נתוני הסדרה/ות בתאריכים מסוימים בנתיב הספציפי

https://apis.cbs.gov.il/series/data/path?id=2,1,1,2,379&startperiod=01-2000&endperiod=12-2020&format=xml&download=false

 

שליפת שני הנתונים האחרונים (-המעודכנים ביותר) של הסדרה/ות בנתיב הספציפי

https://apis.cbs.gov.il/series/data/path?id=2,1,1,2,379&last=2&format=xml&download=false