הנחיות למשיכת סדרות עיתיות בפורמט SDMX באמצעות ממשק ה-API


תבנית

https://apis.cbs.gov.il/sdmx/data/{agency}/{id}/{version}


פרמטרים

מאפייןסוגהסברברירת מחדלפרמטר חובה
agencystringהגוף האחראי על מבנה הנתונים---V
idstringשם מבנה הנתונים---V
versiondecimalמספר גרסה---V
startPeriodmm-yyyyמתאריך01-1900X
endPeriodmm-yyyyעד תאריך01-2100X
lastnumber>0מספר האובייקטים למשיכה מהסדרה/ות החל מהערכים הכי מעודכנים והלאההכלX
addNulltrue/falseכולל ערכים ריקים או לאtrueX


דוגמאות

משיכת נתוני הסדרות של ה-OECD ושל הקוד STES

 STES

משיכת נתוני הסדרות של ה-OECD של הקוד BMD4_FDI_AL

FDI 

​SDDS PLUS ( SDMX )

SDDSPLUS