פרסומי חוקרים שהתפרסמו במסגרת עבודתם בחדר מחקר

בחינת האפקטיביות של הסכם הרופאים המתמחים בפריפריה ובמקצועות המצוקה

רינת מרקוביץ, שרי אסיף ונדב הר טוב (2020)

כלוב זהב? 

על דפוסי המוביליות התעסוקתית ותמריצי השכר במגזר הציבורי

שרי אסיף ונדב הר טוב ( 2020)

ההשפעות של רפורמת העלאת גיל הפרישה על החלטות היצע העבודה של זוגות נשואים

אדית זנד ושירלי ליכטמן שדות (12/2019)

התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות

לאה אחדות, אלעד גוטמן, נעם זוסמן, עידן ליפינר וענבל מעין (7/2019)

השינויים בשכר הדירה בישראל בשנות משבר הדיור 2008-2015

עופר רז-דרור(3/2019)

התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות

לאה אחדות, אלעד גוטמן, נעם זוסמן, עידן ליפינר, ענבל מעיין  (12/2018)

אחאים וציונים: מבט נוסף על השערת דילול המשאבים – יש לנו את המאמר ,  לא מצאנו היכן פורסם. המאמר הוא עבודת הדוקטורט של יעל נבון באוניברסיטת תל אביב

יעל נבון (09/2018)  

תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב-2009-2003

סופיה איגדלוב, נעם זוסמן, רוני פריש (12/2017)

מוביליות בין דורית בשכר בישראל- השוואה בינלאומית ובין קבוצות אוכלוסייה

צליל אלוני, זאב קריל (05/2017)

השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית

ארנון ברק (03/2019)

השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על משתני תוצאה בטווח הקצר והארוך

אלעד דה-מלאך, נעם זוסמן   (12/2017)

תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב-2003-2009

סופיה איגדלוב,נעם סוזמן ורוני פריש (12/2017)

איכות כוח העבודה בישראל

נעם זוסמן ועמית פרידמן (03/2008)

ההשפעה הסיבתית של סביבת גידול ההורים והשכלתם על השכלת ילדיהם

נעם זוסמן, רוני פריש (02/2009)

 ההרכב החברתי-כלכלי של התלמידים והשפעתו על הישגיהם בבחינות הבגרות

נעם זוסמן, שי צור (10/2008)

תרומתו של חינוך תיכוני מקצועי לעומת עיוני להשכלה ולהצלחה בשוק העבודה

 נעם זוסמן, שי צור  (02/2010)

המקפצה להייטק

יעל מזוז הרפז, זאב קריל (09/2017)

תוכנית החומש של מל"ג ות"ת לאוכלוסיה החרדית לשנים תשע"ב- תשע"ו

מחקר המלצה והערכות לחומש הבא (תשע"ז- תשפ"א).

ד"ר גלעד מלאך, ד"ר לי כהנר, מר איתן רגב (2016)

בחינת הפרמיה משכר מרכישת השכלה גבוהה, כפונקציה של תחום הלימוד

זאב קריל, אסף גבע, צליל אלוני (12/2016)

השפעת מידת הסלקטיביות של מוסד הלימודים על שכרם של אקדמאים צעירים

זאב קריל, יובל פישר, יונה הקט (05/2018)

השכלה ותעסוקה במגזר החרדי

איתן רגב  (11/2013)

אתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמיים

איתן רגב  (12/2016)

דפוסי השתלבות חרדים בשוק העבודה: ניתוח פנים- חרדי והשוואה רב-מגזרית

איתן רגב (12/2017)

סיכון לאבטלה ושינוי בהכנסה בקרב השורדים מסרטן: מחקר מבוסס אוכלוסייה עם מעקב ארוך-טווח

יקיר רוטנברג, נאוה רצון  (12/2015)

 פרסומים באנגלית


Unemployment following breast cancer diagnosis: A population-based study

(Grinshpun A, Rottenberg Y. (12/2018

Intergenerational educational mobility and life course earnings in Israel

(Limor Gabay –Egozi, Meir Yaish (09/2019

Unemployment risk and decreased income 2 and 4 years after thyroid cancer diagnosis: a population based study

(Ratzon NZ, Uziely B, de Boer A.G.E.MC , Rottenberg, Y. (08/2016

 Double-edged sword: Women with breast cancer caring for a spouse with cancer

(Rottenberg Y, Baider, Jacobs JM, Peretz, T, Goldzweig G. (10/2016

Higher incidence of screening-related cancers in the employed population

(Rottenberg Y, de Boer AGEM. (04/2018

Unemployment risk 2 years and 4 years following gastric cancer diagnosis: a population based study

(Rottenberg Y, Jacobs JM, Ratzon NZ, Grinshpun A, Cohen M, Uziely B, De Boer AGEM. (02/2017

Prediagnostic self-assessed health and extent of social networks predict survival in older individuals with cancer: a population based cohort.

(Rottenberg Y, Litwin H, Manor O, Paltiel A, Barchana M, Paltiel O. (09/2014

Breast cancer among older women: The influence of age and cancer stage on survival.

(Rottenberg Y, Naeim A, Uziely B, Peretz T, Jacobs JM. (02/2018

Unemployment risk at 2 and 4 years following colorectal cancer diagnosis: a population based study.

(Rottenberg Y, Ratzon NZ, Cohen M, Hubert B, Uziely B, De Boer AGEM. (11/2016

Unemployment risk and income change after testicular cancer diagnosis: a population based study.

(Rottenberg Y, Ratzon NZ, Jacobs JM, Cohen M, Peretz, T, De Boer AGEM. (10/2015

Organ specific cancer incidence in an industrial subdistrict: a population-based study with 12 years follow-up.

(Rottenberg Y, Zick A, Barchnna M, Peretz T. (03/2013

Temporal trends of geographic variation in mortality following cancer diagnosis: a population-based study.

(Rottenberg Y, Zick A, Levine H. (01/2019

 The association between income and education on survival in Israel, country with highly appreciated health service

(Rottenberg Y, Zick A, Peretz T (2013