רבעון סקר כוח אדם הפסיק להתפרסם בסוף שנת 2020.

נתונים חודשיים אפשר למצוא בירחוני סקר כוח אדם.