כל ההודעות לתקשורת, למעט ההודעות של מדדי המחירים, מתפרסמות בשעה 13:00. ההודעות של מדדי המחירים מתפרסמות ב-15 בחודש בשעה 18:30. אם ה-15 בחודש חל ביום שישי/ערב חג או שבת/חג, ההודעות מתפרסמות ביום שישי/ערב חג בשעה 14:00.