​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) היא הגוף הרשמי במדינה שתפקידו לאסוף, לעבד ולפרסם נתונים סטטיסטיים במגוון רב של נושאים הנוגעים לחברה בישראל.
נתונים אלה עומדים לרשות מקבלי ההחלטות במגזר הציבורי והפרטי לצורך תכנון העתיד.
על מנת לקבל נתונים מהימנים ועדכניים המייצגים את כלל האוכלוסייה, נדרש שיתוף הפעולה שלכם עם סוקרי הלמ"ס.
​הסקרים נערכים פנים אל פנים, בטלפון, באינטרנט ובדואר.

הגדרות והסברים​ |   מילון  מונחים  ​ |  שאלות ותשובות