ה' תמוז, תשפ"א
15 יוני 2021
194/2021

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש מאי 2021, בהשוואה לחודש אפריל 2021 והגיע לרמת מדד של 101.3 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2020 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-0.4% והגיע לרמת מדד של 101.2 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 101.3 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.6% והגיע לרמת מדד של 101.5 נקודות.
  • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים 13.7%, הלבשה 2.4% ותרבות ובידור 1.9%.
  • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות טריים 2.2%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.5%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה אף הוא ב-1.5%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.4% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-1.6%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2021 לעומת מאי 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.5%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.0%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-1.6% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-1.7%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

  • בחודש מאי 2021, מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו ב-0.2%, כל אחד.
  • על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין פברואר 2021 – מאי 2021, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן, של מדד המחירים לצרכן ללא דיור ושל מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.4%, כל אחד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}