ט"ז אב, תשס"ה
21 אוגוסט 2005
184/2005
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשלושת החודשים אפריל-יוני 2005 גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים, במחירים קבועים, ב-5.3% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 7.4% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2005. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף.

ענפי המסחר והשירותים כוללים את הענפים מסחר סיטוני וקמעוני, שירותי אירוח ואוכל, שירותים עסקיים ושירותים אישיים.

בענפי מסחר סיטוני וקמעוני עלה הפדיון באפריל-יוני 2005 ב-5.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.4% בחישוב שנתי בינואר-מרס 2005. בענף מסחר סיטוני עלה הפדיון באפריל-יוני ב-5.8%, לאחר עלייה של 9.3% בינואר-מרס. בפדיון הענף מסחר קמעוני נרשמה עלייה של 5.6% באפריל-יוני, בדומה  לשלושת החודשים הקודמים.

בפדיון ענף שירותי אירוח ואוכל נרשמה בחודשים אפריל-יוני השנה עלייה של 4.2%, לאחר עלייה של 3.1% בינואר-מרס.

בענפים נדל"ן ושירותים עסקיים הכוללים שירותי מחשוב, עריכת דין, ראיית חשבון, שמירה וניקיון, גיוס כוח אדם ופעילויות עסקיות אחרות נרשמה בחודשים אפריל-יוני 2005 עלייה של 6.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.4% בשלושת החודשים הקודמים.

בענף חינוך נרשמה באפריל-יוני השנה עלייה של 4.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.1% בינואר-מרס. בענף שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד נרשמה באפריל-יוני עלייה של 4.1%, בהמשך לעלייה של 4.2% בשלושת החודשים הקודמים. בענף שירותים אישיים ואחרים נרשמה באפריל-יוני עלייה של 11.7%, לאחר עלייה של 8.4% בינואר-מרס.

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"גורמים עונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2005, מגמות ל-2001-2005" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת:

http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasonal/presentationh.pdf

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}