י"ח חשון, תשס"ו
20 נובמבר 2005
256/2005
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים, ב-6.8% במחירים קבועים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת, על פי נתונים מנוכי עונתיות. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף.

ענפי המסחר והשירותים כוללים את ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני, שירותי אירוח ואוכל, שירותים עסקיים ושירותים אישיים.

בפדיון ענפי המסחר והשירותים נרשמה, על פי  נתוני המגמה, עלייה של 6.4% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר, לאחר עלייה של 6.9% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2005.

בענפי מסחר סיטוני וקמעוני עלה הפדיון ביולי-ספטמבר 2005 ב-5.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.9% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2005. בענף מסחר סיטוני עלה הפדיון ביולי-ספטמבר ב-7.2% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.9% באפריל-יוני. בענף מסחר קמעוני עלה הפדיון ביולי-ספטמבר השנה ב-0.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.9% באפריל-יוני.

 בענפי נדל"ן והשירותים העסקיים הכוללים שירותי מחשוב, שירותי עריכת דין, ראיית חשבון, שמירה וניקיון, גיוס עובדים ופעילויות עסקיות אחרות, נרשמה ביולי-ספטמבר 2005  עלייה של 10.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 11.7% באפריל-יוני.

בענף חינוך נרשמה ביולי-ספטמבר עלייה של 11.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.1% באפריל-יוני.

בענף שירותי בריאות רווחה וסעד נרשמה ביולי-ספטמבר השנה, עלייה של 2.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה  דומה של 2.8% בחישוב שנתי שנרשמה באפריל-יוני.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}