י"ט כסלו, תשס"ו
20 דצמבר 2005
227/2005
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2005 גדל הפדיון בסך ענפי המסחר והשירותים, על פי נתונים מנוכי עונתיות, ב-7.4% במחירים קבועים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף.

ענפי המסחר והשירותים כוללים את ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני, שירותי אירוח ואוכל, שירותים עסקיים ושירותים אישיים.

בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2005 נרשמה בפדיון ענפי המסחר והשירותים, על פי  נתוני המגמה, עלייה של 7.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.8% בחישוב שנתי במאי-יולי 2005.

להלן פירוט לפי ענפים, על פי נתוני המגמה בחישוב שנתי:

בענפי מסחר סיטוני וקמעוני עלה הפדיון באוגוסט-אוקטובר 2005 ב-7.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7% בחישוב שנתי במאי-יולי 2005. בענף מסחר סיטוני עלה הפדיון באוגוסט-אוקטובר ב-9.1%, לאחר עלייה של 9.8% במאי-יולי. בענף מסחר קמעוני עלה הפדיון באוגוסט-אוקטובר ב-3.5%, לאחר עלייה של 1.6% במאי-יולי.

בענף שירותי אוכל והארחה עלה הפדיון באוגוסט-אוקטובר השנה ב-7.3%, לאחר עלייה של 8.9% במאי-יולי.

בפדיון ענפי נדל"ן ושירותים עסקיים הכוללים שירותי מחשוב, שירותי עריכת דין, ראיית חשבון, שמירה וניקיון, גיוס עובדים ופעילויות עסקיות אחרות, נרשמה באוגוסט-אוקטובר 2005 עלייה של 11.2%, לאחר עלייה של 13.9% במאי-יולי.

בפדיון ענף חינוך נרשמה יציבות בחודשים אוגוסט-אוקטובר, לאחר עלייה של 2.9% במאי-יולי.

בפדיון ענף שירותי בריאות רווחה וסעד נרשמה באוגוסט-אוקטובר 2005 עלייה של 3%, לאחר עלייה של 2.4% במאי-יולי.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}