כ"ו אב, תשס"ה
31 אוגוסט 2005
193/2005

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2003

  • ההוצאה למחקר ופיתוח (מו"פ) בענפי תכנה, חברות הזנק וחממות טכנולוגיות גבוהה ב-45% מההוצאה למו"פ בענפי התעשייה.
  • אחוז המימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות  למו"פ המשיך לרדת במו"פ בתעשייה ועלה בענפי תוכנה וענף המו"פ (הכולל חברות הזנק וחממות טכנולוגיות).
  • בענפי התעשייה ההוצאה למו"פ ריכוזית - עשרה מפעלים מבצעים 44% מהמו"פ בתעשייה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}