ל' אב, תשס"ה
04 ספטמבר 2005
196/2005
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מספר הדירות החדשות שנמכרו בינואר-יוני 2005 היה דומה לזה שביולי-דצמבר 2004, ונמוך ב-10% ממספר הדירות שנמכרו בינואר-יוני 2004, לפי נתונים מנוכי עונתיות.


  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

  {{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

  {{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

  {{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
  {{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
  {{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

  {{Pagetitle}}

  {{ items[0].date |getDisplayDate}}
  {{ item.LinkTitle }}