ח' תשרי, תשס"ו
11 אוקטובר 2005
226/2005
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות


 
ספטמבר 2005

בחודש ספטמבר השנה נרשמו 159,100 כניסות מבקרים לישראל. מתוכן, 156,600 כניסות תיירים ו-2,500 כניסות של נוסעים בשיוט.
מתוך כניסות התיירים 136,500 היו בדרך האוויר (87% מסך כל הכניסות), 19,600 כניסות היו בדרך היבשה, ועוד 500 כניסות היו בדרך הים.
מתוך הכניסות בדרך האוויר 135,800 היו דרך נתב"ג ו-700 היו בטיסות ישירות לאילת.
מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 11,800 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן, ועוד 7,800 היו דרך תחנת גבול אילת. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים.

ינואר-ספטמבר 2005

בחודשים ינואר-ספטמבר השנה נרשמו 1,424,900 כניסות מבקרים לישראל, עלייה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכן 1,414,200 היו כניסות תיירים, ו-10,700 של נוסעים בשיוט.
1,229,000 מתוך כניסות התיירים היו בדרך האוויר (עלייה של 23%), ו-181,600 היו בדרך היבשה (עלייה של  48%).
מתוך 1,229,000 הכניסות בדרך האוויר 1,190,200 היו דרך נתב"ג (עלייה של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), ו-38,800 בטיסות ישירות לאילת (עלייה של 31%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}