י"ד כסלו, תשס"ו
15 דצמבר 2005
270/2005
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות


 
נובמבר 2005

בחודש נובמבר השנה נרשמו 163,800 כניסות מבקרים לישראל. מתוכן, 163,000 כניסות של תיירים ו-800 כניסות של נוסעים בשיוט.
מתוך כניסות התיירים 139,100 היו בדרך האוויר (85% מסך כל הכניסות), 23,200 כניסות היו בדרך היבשה, ועוד 700 כניסות היו בדרך הים.
מתוך הכניסות בדרך האוויר 132,600 היו דרך נתב"ג ו-6,500 היו בטיסות ישירות לאילת.
מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 12,2000 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן, ועוד 11,000 היו דרך תחנת גבול אילת. כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים.

ינואר-נובמבר 2005

בחודשים ינואר-נובמבר השנה נרשמו 1,753,600 כניסות מבקרים לישראל, גבוה ב-28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכן 1,740,300 היו כניסות של תיירים, ו-13,300 של נוסעים בשיוט.
1,510,100 מתוך כניסות התיירים היו בדרך האוויר (עלייה של 24%), ו-225,300 היו בדרך היבשה (עלייה של  54%).
מתוך הכניסות בדרך האוויר 1,459,800 היו דרך נתב"ג (עלייה של 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), ו-50,300 בטיסות ישירות לאילת (עלייה של 38%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}