י"ד חשון, תשס"ו
16 נובמבר 2005
250/2005
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות


 
אוקטובר 2005

בחודש אוקטובר השנה נרשמו 164,400 כניסות מבקרים לישראל. מתוכן, 162,600 כניסות של תיירים ו-1,800 כניסות של נוסעים בשיוט.
מתוך כניסות התיירים 141,500 היו בדרך האוויר (87% מסך כל הכניסות), 20,500 כניסות היו בדרך היבשה, ועוד 600 כניסות היו בדרך הים.
מתוך הכניסות בדרך האוויר 136,500 היו דרך נתב"ג ו-5,000 היו בטיסות ישירות לאילת.
מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 11,000 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן, ועוד 9,500 היו דרך תחנת גבול אילת. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים.

ינואר-אוקטובר 2005

בחודשים ינואר-אוקטובר השנה נרשמו 1,589,700 כניסות מבקרים לישראל, גבוה ב-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכן 1,577,200 היו כניסות של תיירים, ו-12,500 של נוסעים בשיוט.
1,370,900 מתוך כניסות התיירים היו בדרך האוויר (עלייה של 23%), ו-202,100 היו בדרך היבשה (עלייה של  50%).
מתוך הכניסות בדרך האוויר 1,327,100 היו דרך נתב"ג (עלייה של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), ו-43,800 בטיסות ישירות לאילת (עלייה של 30%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}