י"ד סיון, תשס"ה
21 יוני 2005
134/2005
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות


 
מאי 2005

בחודש מאי השנה נרשמו 172,100 כניסות מבקרים לישראל. מתוכן, 171,500 כניסות תיירים ו-600 כניסות של נוסעים בשיוט.
מתוך כניסות התיירים 151,000 היו בדרך האוויר (88% מסך כל הכניסות), 20,300 כניסות היו בדרך היבשה, ועוד 200 כניסות היו בדרך הים.
מתוך הכניסות בדרך האוויר  145,000 היו דרך נתב"ג ו-6,000 היו בטיסות ישירות לאילת.
מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 11,000 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן, ועוד 9,000 היו דרך תחנת גבול אילת. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים.

ינואר-מאי 2005

בחודשים ינואר-מאי השנה נרשמו 709,000 כניסות מבקרים לישראל, עלייה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכן 707,200 היו כניסות תיירים, ו-1,800 של נוסעים בשיוט.
618,200 מתוך כניסות התיירים היו בדרך האוויר (עלייה של 25%), ו-87,800 היו בדרך היבשה (עלייה של  46%).
מתוך הכניסות בדרך האוויר 586,200 היו דרך נתב"ג (עלייה של 25% לעומת התקופה מקבילה אשתקד), ו-32,000 בטיסות ישירות לאילת (עלייה של 27%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}