כ"ח סיון, תשס"ה
05 יולי 2005
146/2005
כתבה סיגל זנטי


 
סך כל התשלומים ברוטו למשרת שכיר (להלן "השכר הממוצע") בחודש אפריל 2005, של עובדים ישראלים, היה 7,208 ש"ח. מספר משרות השכיר באותה תקופה היה כ-2.427 מיליון. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך עיבוד ראשוני של מדגם מדוחות המעבידים למוסד לביטוח לאומי ומקורות מנהליים אחרים. 

השכר הממוצע של העובדים מחו"ל, היה בחודש אפריל 2005, 3,910 ש"ח, ומספר משרות השכיר היה 65.1 אלף. מספר משרות השכיר של העובדים מיהודה, שומרון וחבל עזה היה 15.8 אלף.

סך כל משרות השכיר (עובדים ישראלים, עובדים מיהודה, שומרון וחבל עזה ועובדים מחו"ל) היה כ-2.508 מיליון  והשכר הממוצע שלהם היה 7,094 ש"ח.

מנתוני המגמה, עולה כי בחודשים מרס-אפריל 2005, היה קצב הגידול של מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים  2.4% בחישוב שנתי. קצב הגידול של השכר הממוצע למשרת שכיר, במחירים שוטפים,היה אף הוא 2.4% בחישוב שנתי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}