י"ד כסלו, תשס"ו
15 דצמבר 2005
272/2005

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר 2005 ב-0.1 אחוז, בהשוואה לחודש אוקטובר 2005 והגיע ל- 103.2 נקודות, לעומת 103.3 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2002=100.0 נקודות).

מדד סעיף תחבורה ותקשורת ירד (ב-2.7%) וגרע 0.6 אחוז מהמדד. לעומת זאת, בשאר מדדי קבוצות התצרוכת הראשיות, נרשמו עליות ובמיוחד בסעיפי: הלבשה והנעלה (ב-3.7%), ירקות ופירות (ב-2.1%), דיור (ב-1.3%), מזון (ב-0.8%) ושונות (ב-0.6%). אלה תרמו ביחד מחצית האחוז למדד. כך שבסיכום חודש נובמבר 2005, המדד ירד ב-0.1 אחוז, כאמור.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}