ה' חשון, תשס"ו
07 נובמבר 2005
243/2005

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מבין 30 הערים הגדולות בישראל (מעל 50,000 תושבים) ברעננה תוחלת החיים הגבוהה ביותר (83.7 שנים לשני המינים יחד) ובנצרת הנמוכה ביותר (75.7 שנים).
  • קיים קשר בין מדדים בריאותיים שונים לבין הרמה החברתית-כלכלית של היישוב – ככל שהרמה החברתית-כלכלית של היישוב נמוכה יותר כך שיעורי התמותה, תמותה ממחלות לב, תמותת תינוקות ואשפוז כללי גבוהים יותר, אך התחלואה בסרטן והאשפוז הפסיכיאטרי נמוכים יותר.
  • תמותה מסרטן, תחלואה בסרטן ואשפוז פסיכיאטרי, גבוהים יותר ביישובים יהודיים מאשר ביישובים ערביים. שיעורי התמותה, תמותה ממחלות לב וכלי דם במוח, תמותת תינוקות, לידות מת, יילודים עם מומים מולדים ואשפוז כללי, גבוהים יותר ביישובים ערביים מאשר ביישובים יהודיים.
  • הפערים בין יישובים בשיעור הפריון הכולל גדלו בשנים 1998-2002, בהשוואה לשנים קודמות:
    ב-15 יישובים שיעור הפריון נמוך מ-2 ילדים לאישה, לעומת 9 יישובים בשנים 1993-1997, 
    ב-20 יישובים שיעור הפריון גבוה מ-4 ילדים לאישה, לעומת 10 יישובים בלבד בתקופה הקודמת. 
    ביישובים אלעד, רהט, מודיעין עילית, ביתר עילית ותל שבע, שיעור הפריון הוא מעל 7 ילדים לאישה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}