ז' ניסן, תשס"ו
05 אפריל 2006
72/2006


 

ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) תורמים תרומה נכבדה לצמיחה בישראל
    

  • על פי אומדנים ראשונים, בשנת 2005 גדל תוצר ענפי ה-ICT  ב-5% (במחירים קבועים של שנת 2000), ותרם 12% מסך כל הגידול בתוצר העסקי.

  • בשנת 2000 גדל תוצר ה-ICT ב-37% ותרם למעלה ממחצית הגידול של התוצר העסקי. בשנת 2001 ירד תוצר ICT ב- 15% ובין השנים 2001-2003 נרשמה יציבות. העלייה בתוצר של ענפי ה-ICT החלה בשנת 2004, עם גידול של 8%.

  • תוצר ה-ICT היווה בשנת 2005 16% מכלל התוצר העסקי במשק, והוא מרכיב חשוב בתרומה לתוצר המשק ולעידוד צמיחה כלכלית.

  • הצמיחה השנתית הממוצעת בתוצר ה-ICT בין השנים 1997-2005 הייתה 7.2%, בהשוואה לצמיחה שנתית של 2.9% בתוצר המשק ושל 3.2% בתוצר העסקי במשק.

  • בין השנים 1997-2005 צמחו ענפי השירותים ב-ICT בקצב שנתי מהיר יותר לעומת ענפי התעשייה ב-ICT (9.4% לעומת 3%). מבין ענפי השירותים, חברות ההזנק וענפי תוכנה ומו"פ הם שהובילו את הצמיחה ואילו בענפי התעשייה ענף רכיבים אלקטרוניים הוביל את הצמיחה.

בשנת 2005 נרשם גידול של 5% בתוצר שירותי ICT (בעיקר חברות ההזנק) ובענפי התעשייה נרשם גידול של 4% (בעיקר ציוד תקשורת).​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}