כ"ב אב, תשס"ו
16 אוגוסט 2006
175/2006


 

פדיון המלונות (מלונות תיירות ומלונות אחרים) ברבע השני של שנת 2006 הסתכם ב-1.8 מיליארד ₪ - גידול של 14.7% לעומת הרבע המקביל בשנת 2005. בתקופה זו נרשמה עלייה של 8.9% בלינות של בתי המלון.
פדיון האירוח הכפרי, הכולל אירוח כפרי פרטי (צימרים) ואירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, הסתכם ברבע השני של שנת 2006 ב-104 מיליון ₪ - גידול של 15.4% לעומת אותה תקופה ב-2005 (90 מיליון ₪). מספר הלינות באירוח הכפרי ברבע שני של 2006 הסתכם ב-605 אלף לינות, לעומת 532 אלף לינות ברבע שני של 2005 – גידול של 13.8%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}