א' טבת, תשס"ו
01 ינואר 2006
001/2006


​​​​ בספטמבר-נובמבר 2005, על פי נתוני המגמה:

• היצוא התעשייתי עלה ב-%8.6

• מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-%18.2

 • יבוא נכסי השקעה לענפי הכלכלה עלה ב-%10.4

• מדד המחירים לצרכן עלה ב-%4.4


 באוקטובר-נובמבר 2005, על פי נתוני המגמה:

• פדיון המסחר הקמעוני עלה ב-%3.9

 • פדיון השירותים העסקיים והנדל"ן עלה ב-%10.4

 • הייצור התעשייתי ירד ב-%1​.1{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}