י"ג כסלו, תשס"ז
04 דצמבר 2006
257/2006


 

אפיון בעלי תיקים פליליים בגילים 12-20

בשנת הלימודים תשס"ג נפתחו תיקים פליליים ל- 23,277 בני 12-20. תיקים אלה אינם כוללים תיקי אי-תביעה[1]​, המהווים כ- 50% מהתיקים שנפתחו לאותה אוכלוסייה. על כן יתוארו בעלי התיקים שאופי העבירות המיוחסות להם חמור יותר (עבירות מסוג סמים, מין, רכוש, אלימות גופנית ועבירות הקשורות לאלימות). תאריך האירוע של ביצוע העבירות הנחקרות היה בשנת הלימודים תשס"ג. נתונים אלה התקבלו לראשונה במסגרת שיתוף פעולה בין משטרת ישראל לבין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

89.9% מבעלי התיקים הפליליים הם בנים ו-10.1% בנות. שיעור בעלי התיקים הפליליים בגילים 12-20 הוא 21 לכל אלף בני 12-20. שיעור בעלי התיקים הפליליים בקרב הבנים (37) גבוה פי 9.25 מזה שבקרב הבנות (4).[1] בעבירות קלות רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור בעניין העבירה ולסגור את התיק מחוסר עניין לציבור, תוך שהוא שוקל את חומרת המעשה, נסיבותיו, נסיבות ביצוע העבירה ושיקולים אחרים. במקרה כזה ייגנז חומר החקירה בהליך חקירתי המכונה אי תביעה, שמטרתו לאפשר את חקירת הקטינים תוך הימנעות מתיוג הקטין כעבריין. משמעות הדבר שהקטין לא יעמוד לדין בגין אותה עבירה ופרטיו האישיים לא יופיעו במאגר הממוחשב של המשטרה. נקיטה בהליך זה היא חד פעמית ומחייבת הודאת הקטין, הבעת נכונות להתנצל וקריטריונים נוספים אחרים. במידה וישתנו הנסיבות ויחזור הקטין לבצע עבירות, ניתן יהיה לפתוח מחדש את התיק ולנהל חקירה פלילית שעלולה להסתיים בהעמדה לדין.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}