כ"ד תמוז, תשס"ו
20 יולי 2006
150/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2006

ב-10.1%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

על פי נתוני המגמה בשלושת החודשים מרס-מאי 2006 גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים ב-9.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 10.9% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2005-פברואר 2006.

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף.

ענפי המסחר והשירותים כוללים את ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני, שירותי אירוח ואוכל, שירותים עסקיים ושירותים אישיים.

להלן פירוט לפי ענפים, על פי נתוני המגמה בחישוב שנתי:

בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני עלה הפדיון בחודשים מרס-מאי 2006 ב-8.9%, לאחר עלייה של 9.2% בחודשים דצמבר  2005-פברואר 2006. בפדיון ענף המסחר הסיטוני עלה הפדיון בחודשים מרס-מאי ב-8.8%, לאחר עלייה של 8.7% בדצמבר 2005-פברואר 2006. בפדיון ענף המסחר הקמעוני נרשמה עלייה של 7% בחודשים מרס-מאי, לאחר עלייה של 9.3% בשלושת החודשים הקודמים.

בפדיון שירותי אוכל והארחה נרשמה בחודשים מרס-מאי 2006 עלייה של 6.1%, לאחר עלייה של 13.3% בחודשים דצמבר  2005-פברואר 2006.

 בענפי נדל"ן והשירותים העסקיים הכוללים שירותי מחשוב, עריכת דין,  ראיית חשבון, שמירה וניקיון, גיוס כוח אדם ופעילויות עסקיות אחרות נרשמה בחודשים מרס-מאי 2006  עלייה של 9%, לאחר עלייה של 14.1% בשלושת החודשים הקודמים.​

בענף חינוך נרשמה בחודשים מרס-מאי 2006 עלייה של 2.5%, לאחר עלייה של 9.8% בחודשים דצמבר  2005-פברואר 2006. בענף שירותי בריאות רווחה וסעד במרס-מאי נרשמה עלייה של 9.4%, בהמשך לעלייה של 6.4% בשלושת החודשים הקודמים. בענף שירותים אישיים ואחרים נרשמה בחודשים מרס-מאי השנה עלייה של 7.2%, לאחר עלייה של 12.4% בחודשים דצמבר  2005-פברואר 2006.

הסבר מפורט על תהליך של ניכוי העונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2006, מגמות ל-2002-2006" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות), בכתובת: http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasonal06/presentationh.pdf{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}