כ' אדר, תשס"ו
20 מרץ 2006
057/2006


 

בשלושת החודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים ב-5.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.9% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2005. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף.

בשנת 2005 גדל פדיון ענפי המסחר והשירותים, במחירים קבועים, ב-7.4% לעומת שנת 2004, בהמשך לעלייה של 7.9% בשנת 2004 לעומת שנת 2003, וירידה של 0.6% בשנת 2003 לעומת שנת 2002.

הפדיון בענפי המסחר והשירותים בשנת 2005, במחירים קבועים, גבוה ב-15.6% לעומת הפדיון שנרשם בשנת 2000.

ענפי המסחר והשירותים כוללים את ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני, שירותי אירוח ואוכל, שירותים עסקיים ושירותים אישיים.
 
ניתוח הנתונים לפי ענפי המשק מצביע על עליות בכל הענפים, פרט לענף שירותים אישיים:

בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני עלה הפדיון בחודשים נובמבר 2005 – ינואר 2006 ב-5.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 7.6% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2005.

בפדיון ענף המסחר הסיטוני עלה הפדיון בנובמבר 2005 – ינואר 2006 ב-5.1%, לאחר עלייה של 7.8% באוגוסט-אוקטובר. בפדיון ענף המסחר הקמעוני נרשמה עלייה של 5% בנובמבר 2005-ינואר 2006, לאחר עלייה של 7% באוגוסט-אוקטובר.

בפדיון שירותי אוכל והארחה נרשמה בנובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 6.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 9.9% באוגוסט-אוקטובר 2005.

בענפי נדל"ן ושירותים עסקיים הכוללים שירותי מחשוב, עריכת דין, ראיית חשבון, שמירה וניקיון, גיוס כוח אדם ופעילויות עסקיות אחרות, נרשמה בחודשים נובמבר 2005 – ינואר 2006 עלייה של 6.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 14.2% באוגוסט-אוקטובר 2005.

בענף חינוך נרשמה בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 7.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 12.1% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2005. בענף שירותי בריאות רווחה וסעד נרשמה בנובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 4.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 2.7% באוגוסט-אוקטובר. בענף שירותים אישיים ואחרים נרשמה בנובמבר 2005-ינואר 2006 ירידה של 1.3% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.9% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2005.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}