כ"ג אייר, תשס"ו
21 מאי 2006
104/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות, עלה הייצור התעשייתי ב-5.6% ברבע הראשון של שנת 2006 (ינואר-מרס), לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במספר השכירים ובשעות עבודה למעשה שלהם נרשמה באותה התקופה עלייה של 2.3%.

נתוני המגמה ברבע הראשון של 2006 מצביעים על עלייה של 8% בייצור התעשייתי בחישוב שנתי, לאחר עלייה דומה ברבע האחרון של 2005 (חודשים אוקטובר-דצמבר). בכל שנת 2005 גדל הייצור התעשייתי ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב- 2003, 1.9% ב- 2002 ו- 4.9% ב-2001. 

במספר השכירים בתעשייה, על פי נתוני המגמה, נרשמה ברבע הראשון של 2006 עלייה של 2.4%, לאחר עלייה של 3.2% ברבע הרביעי של 2005. בשעות העבודה למעשה נרשמה ברבע הראשון של 2006 ירידה של 0.8%  בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 2.3% שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה מספר השכירים ב-1.7%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב- 1.3%.

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

הייצור התעשייתי ומספר השכירים לפי עוצמת הטכנולוגיה מניתוח הנתונים על פי המגמה ועוצמת הטכנולוגיה של ענפי התעשייה, עולה כי בתעשיות טכנולוגיה עילית הכוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות עלה הייצור ברבע הראשון של 2006 ב- 18.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה דומה בשלושת החודשים הקודמים. יצוין, כי על פי נתוני סחר חוץ, עלה היצוא התעשייתי בתעשיות טכנולוגיה עילית מתחילת 2006 ב- 20.5%. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 5.4% ביצור התעשייתי. מספר השכירים ברבע הראשון של 2006 עלה ב-6.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.1% בכל שנת 2005.

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, הכוללות ענפי כימיה (ללא ענף התרופות), מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס), נרשמה ברבע הראשון של 2006 יציבות בייצור בחישוב שנתי, בדומה לרבע הרביעי של 2005. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 2%. במספר השכירים נרשמה ברבע הראשון של 2006 עלייה של 3.2%, לאחר עלייה של 0.2% בכל שנת 2005. 

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית הכוללות ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת, נרשמה על פי נתוני המגמה, ברבע הראשון של 2006 עלייה של 4.9% בייצור, לאחר עלייה של 6.5% בשלושת בחודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה הייצור בענפים אלה ב-4.8%. במספר השכירים נרשמה ברבע הראשון של 2006  עלייה  של 2.4%, לאחר עלייה של 1.8% בכל שנת 2005.

בתעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו נרשמה בייצור, על פי נתוני המגמה,  ברבע הראשון של 2006 עלייה של 1.9%, לאחר עלייה של 5.2% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של ​1.2%. במספר השכירים נרשמה בשלושת החודשים הראשונים של 2006 עלייה של 2.0%, לאחר עלייה של 0.5% בכל שנת 2005. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}