כ' אדר, תשס"ו
20 מרץ 2006
058/2006


 

על פי נתוני המגמה, בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 נרשמה בייצור התעשייתי עלייה של 6.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה דומה בשלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר). בכל שנת 2005 גדל הייצור התעשייתי

 ב-3.7%, לאחר עלייה של 7% בשנת 2004 וירידות של 0.4% ב-2003, 1.9% ב-2002 ו-4.9% ב-2001. יצוין, כי מדד הייצור התעשייתי ב-2005 היה גבוה ב-3.1% מהמדד הייצור בשנת 2000, שנה בה נרשמה רמת הייצור הגבוהה ביותר עד עכשיו.  

במספר השכירים בתעשייה, על פי נתוני המגמה, נרשמה בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 2.8%,  לאחר עלייה זהה בשלושת החודשים שקדמו. בשעות העבודה למעשה נרשמה בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 0.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 2.4% שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה מספר השכירים ב-1.7%, ואילו מספר שעות העבודה גדל ב-1.2%.

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה המעסיקים שכירים.

הייצור התעשייתי ומספר השכירים לפי עוצמת הטכנולוגיה מניתוח הנתונים על פי המגמה ועוצמת הטכנולוגיה של ענפי התעשייה, עולה כי בתעשיות טכנולוגיה עילית הכוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות עלה הייצור בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 ב-8.5%  בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 16.6% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 5.5%. מספר השכירים בנובמבר  2005-ינואר 2006 עלה ב-4.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.1% בכל שנת 2005.

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, הכוללות ענפי כימיה (ללא ענף התרופות), מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס), נרשמה בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 ירידה של 2% בייצור בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 0.8% בשלושת החודשים שקדמו. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה על​ייה של 2%. במספר השכירים נרשמה בנובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 2%, לאחר עלייה של 0.2% בכל שנת 2005. 

בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית הכוללות ענפי כרייה וחציבה, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת, נרשמה על פי נתוני המגמה, בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 6.5% בייצור, לאחר עלייה של 3.8% בשלושת בחודשים הקודמים. בכל שנת 2005 עלה הייצור בענפים אלה ב-4.9%. במספר השכירים נרשמה בנובמבר 2005-ינואר 2006  עלייה של 3.2%, לאחר עלייה של 1.8% בכל שנת 2005.

בתעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס ועץ ומוצריו נרשמה בייצור, על פי נתוני המגמה, בחודשים נובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 5.1%, לאחר עלייה של  5.6% בשלושת החודשים הקודמים. בכל שנת 2005 נרשמה בענפים אלה עלייה של 1.2%. במספר השכירים נרשמה בנובמבר 2005-ינואר 2006 עלייה של 1.6%, לאחר  עלייה של 0.4% בכל שנת 2005.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}