י"ט טבת, תשס"ו
19 ינואר 2006
017/2006


 

בחודשים ינואר-נובמבר 2005 גדל הפדיון בסך ענפי המסחר והשירותים, על פי נתונים מנוכי עונתיות, ב-7.6% במחירים קבועים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף.

ענפי המסחר והשירותים כוללים את ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני, שירותי אירוח ואוכל, שירותים עסקיים ושירותים אישיים.

בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2005 נרשמה בפדיון ענפי המסחר והשירותים, על פי  נתוני המגמה, עלייה של 8.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 9.2% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט 2005.

להלן פירוט לפי ענפים, על פי נתוני המגמה בחישוב שנתי:

בענפי מסחר סיטוני וקמעוני עלה הפדיון בספטמבר-נובמבר 2005 ב-7.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.4% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט 2005. בענף מסחר סיטוני עלה הפדיון בספטמבר-נובמבר ב-6.7%, לאחר עלייה של 8.1% ביוני-אוגוסט. בענף מסחר קמעוני עלה הפדיון בספטמבר-נובמבר ב-10.4%, לאחר עלייה של 5.5% ביוני-אוגוסט.

בענף שירותי אוכל והארחה עלה הפדיון בספטמבר-נובמבר השנה ב-11.7%, בהמשך לעלייה זהה בשלושת החודשים הקודמים.

בפדיון ענפי נדל"ן ושירותים עסקיים הכוללים שירותי מחשוב, שירותי עריכת דין, ראיית חשבון, שמירה וניקיון, גיוס עובדים ופעילויות עסקיות אחרות, נרשמה בספטמבר-נובמבר  עלייה של 10.5%, לאחר עלייה של 16.2% ביוני-אוגוסט.

בפדיון ענף חינוך נרשמה בספטמבר-נובמבר  עלייה של 9.7%, לאחר עלייה של 7.5% ביוני-אוגוסט.


בפדיון ענף שירותי בריאות רווחה וסעד נרשמה בספטמבר-נובמבר  עלייה של 0.6%, לאחר עלייה של 1.9% ביוני-אוגוסט.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}