כ"ג אייר, תשס"ו
21 מאי 2006
103/2006


 

על פי נתונים מנוכי עונתיות גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים ברבע הראשון של שנת 2006 ב-8.3% לעומת הרבע הראשון בשנה קודמת.

על פי נתוני המגמה גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים בינואר-מרס 2006 ב-3.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.1% באוקטובר-דצמבר 2005. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים שעובדו ממדגם מדווחים למס ערך מוסף.

ענפי המסחר והשירותים כוללים את ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני, שירותי אירוח ואוכל, שירותים עסקיים ושירותים אישיים.

להלן פירוט לפי ענפים, על פי נתוני המגמה בחישוב שנתי:

בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני עלה הפדיון בינואר-מרס 2006 ב-1.2%, לאחר עלייה של 4.9% שנרשמה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2005. בפדיון ענף המסחר הסיטוני עלה הפדיון בינואר-מרס 2006  ב-1%, לאחר עלייה של 4.8% בחודשים אוקטובר-דצמבר 2005. בפדיון ענף המסחר הקמעוני נרשמה עלייה של 1.7% בינואר-מרס, לאחר עלייה של 6.3% שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים.

בפדיון שירותי אוכל והארחה נרשמה בחודשים ינואר-מרס השנה עלייה של 2.2%, לאחר עלייה של 8.8% באוקטובר-דצמבר 2005.

 בענפי נדל"ן והשירותים העסקיים הכוללים שירותי מחשוב, עריכת דין, ראיית חשבון, שמירה וניקיון, גיוס כוח אדם ופעילויות עסקיות אחרות, נרשמה בחודשים ינואר-מרס 2006  עלייה של 11%, לאחר עלייה של 17.3% באוקטובר-דצמבר 2005.

בענף חינוך נרשמה בינואר-מרס השנה עלייה של 5.3%, לאחר עלייה של 12.4% באוקטובר-דצמבר 2005, בענף שירותי בריאות רווחה וסעד נרשמה בינואר-מרס ירידה של 1%, לאחר ירידה של 2.1% שנרשמה באוקטובר-דצמבר, ובענף שירותים אישיים ואחרים נרשמה בינואר-מרס עלייה של 12.9%, לאחר עלייה של 13.4% שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}