כ"ח חשון, תשס"ז
19 נובמבר 2006
242/2006


 

אוקטובר  2006
בחודש אוקטובר השנה נרשמו 144,800  כניסות מבקרים  לישראל ירידה של 12% לעומת אוקטובר 2005 (164,500). כזכור, בספטמבר  נרשמה ירידה גדולה יותר של 38%  לעומת ספטמבר 2005.  מיעוט הכניסות בחודשים יולי-אוגוסט ואף בספטמבר  השנה  נבעו כנראה מהשלכות הלחימה בצפון.
מתוך כניסות המבקרים 144,000 היו כניסות תיירים ו-800  כניסות נוסעים בשיוט.
127,000 כניסות (88% מסך כניסות התיירים) היו בדרך האוויר (10% פחות מהכניסות בדרך האוויר באוקטובר 2005), 16,800 כניסות היו בדרך היבשה שהן 18% פחות מהכניסות באוקטובר  אשתקד.

מתוך הכניסות בדרך האוויר, 123,800 היו דרך נתב"ג (9% פחות מאוקטובר אשתקד) ו-3,200 היו בטיסות ישירות לאילת. 
 מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 8,200 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן ( מחציתן  דרך גשר אלנבי) ועוד 8,600 היו דרך תחנת גבול אילת.
על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות – בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}