כ"א אב, תשס"ו
15 אוגוסט 2006
171/2006


 

יו​לי  200​6

בחודש יולי השנה נרשמו 150,300 כניסות מבקרים לישראל, ירידה של 25% לעומת יולי 2005.  מתוכן, 149,000 כניסות תיירים (198,800 ביולי אשתקד) ו-1,300 כניסות של נוסעים בשיוט.

 

129,200 (87% מסך כל הכניסות) היו בדרך האוויר,(25% פחות מהכניסות בדרך האוויר ביולי 2005), 19,600 כניסות היו בדרך היבשה,ו-200 כניסות היו בדרך הים.

מתוך הכניסות בדרך האוויר 127,900 היו דרך נתב"ג (25% פחות מיולי אשתקד) ו-1,300 היו בטיסות ישירות לאילת.  ב-12 הימים הראשונים של יולי  (לפני התחלת הלחימה בצפון) היה הממוצע היומי של הכניסות דרך נתב"ג – 5,500 כניסות ליום, מה-13 ביולי עד סוף החודש ירד ממוצע הכניסות היומי  ל- 3,300 כניסות.

 מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 11,300 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן ועוד 8,300 היו דרך תחנת גבול אילת.

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות – בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}