כ"ה ניסן, תשס"ו
23 אפריל 2006
079/2006


 

מרס  2006
בחודש מרס השנה נרשמו 180,700 כניסות של תיירים לישראל. מתוכן 146,900 היו בדרך האוויר (81% מסך כל הכניסות) 33,500 כניסות היו בדרך היבשה, ו-300 כניסות בדרך הים.

מתוך 146,900 הכניסות בדרך האוויר 139,300 היו דרך נתב"ג ו-7,600 היו בטיסות ישירות לאילת.
מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 14,800 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן ועוד 18,700 היו דרך תחנת גבול אילת. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות – בהסתמך על סיכומים ארעיים של הנתונים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}