י"ט אדר, תשס"ו
19 מרץ 2006
054/2006


 

פברואר  2006
בחודש פברואר 2006 נרשמו כ-189 אלף יציאות לחו"ל. סך כל  התושבים שיצאו היה 163 אלף, מהם 149  אלף נסעו לחו"ל פעם אחת בלבד במהלך חודש פברואר, וכ-14 אלף נסעו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר[1]​. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים המבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

 כ-169 אלף מהיציאות לחו"ל (90% ​מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-19 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן 7,500  יציאות היו  לסיני דרך מעבר הגבול "אילת", ו-12 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה"). 300 יציאות בלבד היו בדרך הים.


-------------------------------------
1 שימו לב ! – הנתונים בפיסקה זו מתייחסים למספר התושבים הישראלים שיצאו לחו"ל וכן לסה"כ היציאות שלהם.
הנתונים בהמשך ההודעה מתייחסים אך ורק למספר היציאות ולא למספר התושבים היוצאים.  {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}