כ"ח כסלו, תשס"ז
19 דצמבר 2006
266/2006


 

יציאה לחו"ל בנובמבר  2006


בחודש נובמבר 2006 נרשמו כ- 215 אלףיציאות לחו"ל. 191 אלף מהם (89% מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-23 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן שמונת אלפים יציאות היו לסיני דרך מעבר הגבול "אילת", ו-14 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה").1,500 יציאות נרשמו בדרך הים. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,על סמך נתונים המבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}