כ"ו אב, תשס"ו
20 אוגוסט 2006
177/2006


 

בחודש יולי 2006 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,155 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 24 תאונות קטלניות ו-125 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,168 איש, מהם 25 הרוגים ו-147 פצועים קשה. 

יש לציין שבשל ארעיות הנתונים, לא ניתן בשלב זה, להעריך את השפעת הלחימה בצפון שהחלה ב- 12.07.2006.​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}