כ"ג תמוז, תשס"ו
19 יולי 2006
148/2006


 

בחודש יוני 2006 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,306 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 30 תאונות קטלניות ו-122 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,501 איש, מהם 37 הרוגים ו-156 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות נרשמה ירידה החל בחודש ינואר 2006 ועד לחודש יוני 2006, בקצב של 1.3% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בין החודשים מאי 2005 לדצמבר 2005 בקצב של 0.4% בממוצע לחודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}