כ"ג שבט, תשס"ו
21 פברואר 2006
037/2006
כתב אריה אברהם
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש ינואר 2006 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,571 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון), מהן 33 תאונות קטלניות ו-143 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 3,058 איש, מהם 36 הרוגים ו-166 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות נמשכת העלייה בחודש ינואר 2006, שהחלה בחודש יוני 2005. קצב הגידול בחודשים יוני 2005 עד ינואר 2006 הגיע ל-0.5% בממוצע לחודש, וזאת לאחר ירידה בין החודשים פברואר 2004 למאי 2005 בקצב של כ-0.5% בממוצע לחודש.

גם במספר הנפגעים נמשכת העלייה. על פי נתוני המגמה, החל בחודש מאי 2005 ועד לחודש ינואר 2006 היה קצב הגידול של מספר הנפגעים בתאונות דרכים – 0.3% בממוצע לחודש, וזאת לאחר ירידה בין החודשים ינואר 2004 ועד לחודש אפריל 2005 בקצב של כ-0.5% בממוצע לחודש.

בנוסף, נרשמו בחודש ינואר 2006 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 45 תאונות, מהן 2 תאונות קטלניות ו-9 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 109 איש, מהם 2 הרוגים ו-12 פצועים קשה.

יצוין, שבנוסף לכך, נרשמו בחודש ינואר 2006 על ידי משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") 5,050 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם 70 ביהודה ושומרון.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}