י"ט אייר, תשס"ו
17 מאי 2006
100/2006
כתבה טלי רוזנפלד
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל  2006

בחודש אפריל 2006 נרשמו כ- 336 אלף יציאות לחו"ל. סך כל  הישראלים שיצאו  היה 304 אלף (167 גברים ו-137 אלף נשים) , 287  מהם אלף נסעו לחו"ל פעם אחת בלבד במהלך חודש אפריל, וכ -17 אלף נסעו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר[1]. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים המבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

 כ-271 אלף מהיציאות לחו"ל (81% מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-55 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן 30 אלף  יציאות היו  לסיני דרך מעבר הגבול "אילת", ו-25 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה"). עונת ההפלגות נפתחה: עשרת אלפים יציאות נרשמו בדרך הים.

יום השיא ביציאות ישראלים בדרך נתב"ג היה יום למחרת ליל הסדר בחג הפסח ( 13 באפריל) 19  אלף  יציאות.10% מהיציאות דרך נתב"ג היו של ילדים עד גיל  15. הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל בדרך האוויר 40 שנים  ואילו הגיל הממוצע של היוצאים לסיני  31 שנים.

ינואר - אפריל 2006

בחודשים ינואר-אפריל 2006 נרשמו 970 אלף יציאות לחו"ל (עלייה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), מתוכן 830 אלף יציאות בדרך האוויר (עלייה של 11%)  ו-128 אלף בדרך היבשה (ירידה של 6%).בדרך הים היו כ-12 אלף יציאות (9 אלפים בינואר-אפריל 2005).[*]   שימו לב ! – הנתונים בפיסקה זו מתייחסים למספר התושבים הישראלים שיצאו לחו"ל וכן לסה"כ היציאות שלהם. הנתונים בהמשך ההודעה מתייחסים אך ורק למספר היציאות ולא למספר התושבים היוצאים. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}