כ"ח חשון, תשס"ז
19 נובמבר 2006
243/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יציאה לחו"ל באוקטובר  2006

בחודש אוקטובר 2006 נרשמו כ- 364 אלף יציאות לחו"ל. 301 אלף מהם (83% מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-44 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן 19 אלף יציאות היו לסיני דרך מעבר הגבול "אילת", ו-25 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה").19 אלף יציאות נרשמו בדרך הים. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,על סמך נתונים המבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

ישראלים שיצאו לחו"ל  באוקטובר 2006

 סך כל הישראלים שיצאו לחו"ל בחודש אוקטובר 327 אלף (181 אלף גברים ו-146 אלף נשים), 307 אלף מהם נסעו לחו"ל פעם אחת בלבד במהלך חודש אוקטובר, וכ-20.4 אלף נסעו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר[1].
כ-75% מהיוצאים פעמים או יותר היו גברים.
6% מהיציאות לחו"ל בדרך נתב"ג היו של ילדים עד גיל 15 (16% ביולי אוגוסט). הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל  בדרך האוויר, 41 שנים, ואילו הגיל הממוצע של היוצאים לסיני הוא 32 שנים.

ינואר – אוקטובר 2006

בחודשים ינואר-אוקטובר2006 נרשמו 3.3 מיליון יציאות לחו"ל (בדומה לתקופה המקבילה אשתקד), מתוכן 2.8 מיליון יציאות בדרך האוויר (עלייה של 3.6%)  ו-379 אלף בדרך היבשה (ירידה של 18%). בדרך הים היו כ-131 אלף יציאות.

 


[*]  לתשומת לב ! – הנתונים בפיסקה זו מתייחסים למספר התושבים הישראלים שיצאו לחו"ל וכן לסה"כ היציאות שלהם. הנתונים בהמשך ההודעה מתייחסים אך ורק למספר היציאות ולא למספר התושבים היוצאים. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}