י"ז שבט, תשס"ו
15 פברואר 2006
030/2006
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר 2006

בחודש ינואר השנה נרשמו 133,900 כניסות תיירים לישראל. מתוכן, 110,000 היו בדרך האוויר, 23,700 כניסות היו בדרך היבשה, ו-200 כניסות בדרך הים. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות – בהסתמך על סיכומים ארעיים  של הנתונים.

מתוך 110,000 הכניסות בדרך האוויר 105,100 היו דרך נתב"ג  ו-4,900 היו בטיסות ישירות לאילת.

מתוך הכניסות בדרך היבשה (שחלקן כניסות חוזרות של תיירים שיצאו לארצות השכנות וחזרו לישראל), 12,300 היו דרך תחנות הגבול עם ירדן, ועוד 11,400 היו דרך תחנת הגבול אילת.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

נתוני כניסות תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים, ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה. עם זאת יודגש, כי בשל שיטת החישוב הנהוגה בלמ"ס, המגמה של החודשים האחרונים עשויה להשתנות עם קבלת נתונים חדשים או עדכון נתונים מחודשים קודמים.

כניסות תיירים בדרך האוויר

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בחודשים נובמבר 2005 - ינואר 2006 נרשמו 142 אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש, לעומת 137 אלף בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2005.

מניתוח נתוני המגמה עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים נובמבר 2005 - ינואר 2006, נרשמה ירידה של 15% בחישוב שנתי בכניסות תיירים בדרך האוויר (ירידה של 1.2 בממוצע מדי חודש), זאת לאחר שבחודשים אוגוסט – אוקטובר 2005 נרשמה ירידה של 3.8% בחישוב שנתי (ירידה של 0.3% בממוצע מדי חודש).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}