ד' תשרי, תשס"ז
26 ספטמבר 2006
026/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הלחימה בצפון שהחלה ב-12 ביולי הסתיימה עם הפסקת האש ב-14 באוגוסט. ב-33 ימי הלחימה התרוקנו המלונות בחיפה, בטבריה, בנהרייה, בצפת ובמחוז הצפון כולו. לעומת זאת, הרבה מתושבי הצפון התארחו במלונות במרכז ובדרום הארץ. בהשוואה לחודשי יולי-אוגוסט 2005, השנה  נרשמה ירידה של יותר מ- 50%  בסך הלינות בצפון ואילו בשאר אזורי הארץ נרשמה עליה של 3.7% . בתקופה הזו מספר לינות הישראלים בכל הארץ עלה ב-4%, אך בלינות התיירים נרשמה ירידה של קרוב ל- 29% (בדומה לירידה של 31% בכניסות התיירים לארץ בחודשים האלה). בסך הלינות בחודשים יולי-אוגוסט נרשמה ירידה של 7.5%.

בחודש אוגוסט השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-2.2 מיליון לינות, על פי נתונים מקוריים.

 1.6 מיליון לינות היו של ישראלים, והיתר, 537 אלף, היו של תיירים – שהיוו החודש רק 25% מסך כל הלינות במלונות (בחודשים ינואר-יוני 2006 לינות התיירים היוו 44% מסך לינות).

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך סיכומים ראשונים מדיווחי המלונות הנערכים בלשכה עבור משרד התיירות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}