א' כסלו, תשס"ז
22 נובמבר 2006
249/2006
כתבה טילדה חייט
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש אוקטובר השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-1.7 מיליון לינות, על פי נתונים מקוריים. כ- 1.2 מיליון לינות היו של ישראלים, והיתר, 519 אלף, היו של תיירים – שהיוו החודש 31% מסך כל הלינות במלונות (בחודשים ינואר-יוני, בתקופה שלפני הלחימה בצפון, לינות התיירים היוו  44% מסך לינות).

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך סיכומים ראשונים מדיווחי המלונות הנערכים בלשכה עבור משרד התיירות.

באוקטובר השנה נרשמה עליה בתפוסת החדרים הממוצעת במלונות לעומת אוקטובר ב- 2005(58% לעומת 55%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}