כ"ט אב, תשס"ו
23 אוגוסט 2006
181/2006

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ב-12 ביולי החלה הלחימה בצפון ובתוך ימים ספורים התרוקנו המלונות בחיפה, בטבריה, בנהרייה, בצפת ובמחוז הצפון כולו. לעומת זאת, הרבה מתושבי הצפון התארחו במלונות במרכז ובדרום הארץ. אי לכך בהשוואה ליולי 2005, בחודש יולי השנה  נרשמה ירידה של כמעט 50%  בסך הלינות בצפון. מספר לינות הישראלים בכל הארץ נשאר דומה לזה שנרשם ביולי 2005, ואילו בלינות התיירים נרשמה ירידה של 20% (בדומה לירידה של 25% בכניסות התיירים לארץ). בסך הלינות בחודש יולי השנה נרשמה ירידה של 5.5%.

בחודש יולי השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-2 מיליון לינות, על פי נתונים מקוריים. 1.5 מיליון לינות היו של ישראלים, והיתר, 579 אלף, היו של תיירים – שהיוו החודש רק 28% מסך כל הלינות במלונות (במחצית הראשונה לינות התיירים היוו 44% מסך לינות).

על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך סיכומים ראשונים מדיווחי המלונות הנערכים בלשכה עבור משרד התיירות. על אף העובדה שהמלונות בצפון הארץ לא היו פעילים בחצי השני של יולי ועד להפסקת האש ב-14 לאוגוסט, רוב רובם דיווחו בשבוע האחרון על הפעילות החלקית שהייתה בחודש יולי.

ביולי לראשונה השנה נרשמה ירידה בתפוסת החדרים הממוצעת במלונות לעומת אותו חודש ב-2005 (64% לעומת 69%). בעקבות הלחימה בצפון, התפוסה במחוזות הייתה שונה מאד מהתפוסה שנרשמה בחודש יולי 2005.
להודעה המלאה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}