ב' תמוז, תשס"ו
28 יוני 2006
134/2006
כתב רונן אלקיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
במרס-מאי 2006, על פי נתוני המגמה:

  • עלייה בולטת ביצוא הסחורות ובמספר לינות התיירים במלונות התיירות.
  • יבוא חומרי גלם עלה ב-16.4%.
  • יבוא מוצרי השקעה ירד ב-6.8%.

    במרס-אפריל 2006, על פי נתוני המגמה
    :

  • הייצור התעשייתי עלה ב-2.8%.
  • פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה ב-6.8%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}