י"ט אלול, תשס"ו
12 ספטמבר 2006
194/2006
כתב שמעון אריאלי, תחום מאזן התשלומים ומסחר בינלאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
במחצית הראשונה של שנת  2006:

  • עודף בחשבון השוטף של 3.6 מיליארד דולר, לאחר עודף של 2.4 מיליארד דולר ​​במחצית הקודמת.
  • עודף בחשבון הסחורות  והשירותים  של 0.7 מיליארד דולר,  לאחר עודף של 0.4 מיליארד דולר במחצית הקודמת.
בסוף המחצית, היה בחשבון החוב החיצוני עודף נכסים על התחייבויות של 23.7 מיליארד דולר מול שאר העולם .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}